вівторок, 6 грудня 2022 р.

 07 грудня в Україні відзначається Всесвітній день української хустки. Це свято з’явилося зовсім нещодавно  у 2019 році  з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України.

День української хустки започаткований з метою об’єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій, адже з давніх-давен в українських сім’ях оберегом, символом любові й злагоди, слугувала саме хустка.

Дівчата і жінки раніше носили хустку впродовж усього року. Водночас вона була обов’язковим головним убором заміжньої жінки, ознакою її соціального стану: молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Вона свідчила також і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні – із дешевших.

Цього дня у багатьох містах і селах України традиційно жінки і дівчата одягають хустки і, прикрашаючи себе автентичним аксесуаром, демонструють свою багатовікову красу.

Українські народні традиції цього дня підтримали  жінки, дівчата і дівчатка Київського міжнародного університету, продемонструвавши всі стилі та відтінки української хустки (до речі, одна із них – вінтажна, адже їй уже понад п’ятидесяти років, і вона є сімейною реліквією). Дійсно, українська хустка – це не лише мистецький витвір, а й душа українського жіноцтва! Вона легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата…Чи не так?


понеділок, 21 листопада 2022 р.

 

В Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи.

Його встановлено згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних подій у новітній українській історії - Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, повідомляє Укрінформ.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Однак на відміну від подій Помаранчевої революції, цього разу обстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів: 106 людей були вбиті і понад 2 тис. поранені. А навесні 2014 року розпочалася військова агресія росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

Цьогоріч День Гідності та Свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення рф, яке розпочалося 24 лютого. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора.

21 листопада, у День гідності й свободи, в Україні та інших країнах світу провели флешмоб на підтримку опору на окупованих Росією територіях. Учасників закликали пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка.

вівторок, 15 листопада 2022 р. Історія свята

Державами-членами Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що зібралися в Парижі на двадцять восьму сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО 25 жовтня – 16 листопада 1995 р., звертаючи особливу увагу на обов’язок розвивати та забезпечувати поважання прав людини та основних свобод для всіх без винятку незалежно від їхньої раси, статі, мови, національної належності, релігії або стану здоров’я і боротися з проявами нетерпимості, було прийнято та урочисто проголошено Декларацію принципів толерантності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503#Text , зі сповненням рішучості зробити все необхідне для утвердження ідеалів толерантності в суспільстві, оскільки толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів.

16 листопада – дата щорічного святкування події урочисто проголошена статтею 6 Декларації принципів толерантності, для того, щоб піднести громадську свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в нетерпимості, протидіяти її проявам, сприяти формуванню психології толерантності та вихованню в її дусі. 

Що означає толерантність (терпимість)?

За змістом статті 1 Декларації толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. 

Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини.

Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме право за іншими.

Толерантність є однією з шести фундаментальних цінностей людства, поряд із свободою, рівністю, солідарністю, повагою до природи, загальним обов’язком, що  закріплені в Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй  (2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621#Text   

Актуальність теми для дітей

Сьогодні спостерігається різноманіття випадків нехтування в сучасному суспільстві загальнолюдськими цінностями, порушення прав людини, особливо соціальних вразливих категорій населення та дітей у різних сферах життя, прояви нетолерантного ставлення до дитини у сім’ї, між дітьми та іншими учасниками освітнього процесу в закладах освіти, осередках дитячого дозвілля тощо. 

Як закріплено у статті 4  Декларації принципів толерантності саме виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших, має бути націлене на протидію негативним впливам, які викликають страх та відособлюють від інших, повинне розвивати в молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.

 З метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами особливу увагу слід приділяти питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників і занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології. 

Ліміт людяності у сучасному світі

«Всі ми різні, але всі ми рівні» – основоположний вектор толерантності за нормами міжнародного права та національного законодавства.

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру, у Загальній декларації прав людини (1948 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text з поміж іншого проголошується право кожного на свободу думки, совісті та віросповідання (стаття 18), на свободу переконань і на їхнє вільне висловлювання (стаття 19) та право на освіту, яка повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод, та сприяти взаєморозумінню, толерантності та дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами. 

В преамбулі Конвенції ООН про права дитини (1989 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text  наголошено, що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і солідарності. У статті 29 Конвенції акцентовано, що освіта має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення.

Закон України “Про освіту” (2017р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text унормовує поняття  безпечного освітнього середовища як сукупності умов у закладі освіти, що унеможливлюють, зокрема, заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору.

Важливо відмітити серед засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, визначених у статті 6 Закону “Про освіту”, такі як людиноцентризм, забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками.

 Толерантність як суспільна цінність закріплена в статтях 54, 55 Закону України “Про освіту” через призму обов’язку педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших  учасників освітнього процесу, а також настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

Як стати толерантним?

Толерантна людина, передусім, поважає право кожного на індивідуальність. Інший – не означає гірший. Ціннісною є повага до думок, почуттів та переконань, відмінних від особистісних. Навчаймося не змінювати людей, а сприймати такими, якими вони є. 


Будьмо толерантними, друзі, шукаймо єдності у різноманітності! 

понеділок, 31 жовтня 2022 р.

 

СВЯТА ТА ПОДІЇ ЛИСТОПАДА


 • 1 листопада - День Всіх Святих, День вегана
 • 2 листопада - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
 • 3 листопада - День ракетних військ і артилерії України, День інженерних військ України, Всесвітній день зберігання таємниці
 • 4 листопада - День залізничника України
 • 5 листопада - Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
 • 6 листопада - День Визволення Києва, День працівника соціальної сфери України, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів
 • 8 листопада - Всесвітній день містобудування
 • 9 листопада - День української писемності та мови, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, День книги рекордів Гіннеса
 • 10 листопада - Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки, Міжнародний день бухгалтерії
 • 11 листопада - Всесвітній день шопінгу, Міжнародний день енергозбереження
 • 12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією
 • 13 листопада - Міжнародний день сліпих, Всесвітній день доброти
 • 14 листопада - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
 • 16 листопада - Міжнародний день толерантності, Всесвітній день гудзиків
 • 17 листопада - Міжнародний День студента, Міжнародний день філософії, Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій
 • 19 листопада - Міжнародний день чоловіків
 • 20 листопада - Всесвітній день дитини
 • 21 листопада - День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення
 • 22 листопада - Міжнародний день сина
 • 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
 • 26 листопада - День пам'яті жертв голодомору в Україні, Всесвітній День інформації
 • 30 листопада - Міжнародний день захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин

вівторок, 18 жовтня 2022 р.


Який сьогодні день в Україні і світі

18 жовтня - День аптекаря (фармацевта). Свято припадає на третій вівторок жовтня. Ухвалили пропозицію святкування цього дня 2015 року, коли її підтримала Американська асоціація техніків-фармацевтів.

Також 18 жовтня - Міжнародний день краватки (International Necktie Day). Це неофіційне свято, яке щороку набуває все більшої популярності. Започаткували його в Хорватії, де краватка вважається національним виробом. Краватка була елементом традиційної хорватської військової форми та стримувала комір сорочки.

А ще 18 жовтня - День без бороди. Неофіційне щорічне свято. Цього дня чоловіки вирішують дістати бритву та зробити своє обличчя максимально гладеньким. На жаль, час та творець свята - невідомі.

18 жовтня - Європейський день паперового пакета. Свято було створене 2018 року. Ініціатива стартувала на платформі "Паперовий пакет", щоб підвищити обізнаність громадян про економічну упаковку.

Також 18 жовтня - День європейського бобра (Eurasian Beaver Day). Євразійський або європейський бобер - тварина, яка колись була досить поширеною в Євразії, але майже зникла через те, що на неї полювали заради цінного хутра. На межі XX століття залишилося всього 1200 особин, але пізніше території були повторно заселені.

А ще 18 жовтня - Всесвітній день менопаузи. Головна його мета - закликати жінок піклуватися про своє здоров'я та підготуватися до цього особливого періоду в своєму житті. Потрібно вжити заходів, щоб не стикнутися з хворобами і проблемами.

18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Вперше про проведення цього особливого дня оголосили 2007 року в Європейському парламенті. Головна його мета - звернути увагу людей на проблеми торгівлі людьми, а також тих, хто постраждав від цієї аморальної та жахливої діяльності.

Також 18 жовтня - Міжнародний день жіночого щастя. Свято було створене для того, щоб підвищити рівень жіночої обізнаності про депресію та шляхи її подолання. Вважається, що від депресивних станів жінки страждають вдвічі частіше, ніж чоловіки.

Яке сьогодні, 18 жовтня, церковне свято

18 жовтня - день пам'яті мучениці Харитини Амісійскої / Фото: wikimedia.org

18 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Харитини Амісійскої. Народилася вона 287 року і рано стала сиротою. На її щастя, одного разу її помітив добрий та благочестивий чоловік Клавдій, і взяв її до себе як свою доньку. Харитина виросла справжньою красунею, але своє серце віддала Богу. В той час імператор Діоклетіан проводив сильні гоніння християн. Харитину схопили і піддали сильним мукам.

В цей день народилися:

 • 1868 рік — українська письменниця Євгенія Ярошинська;
 • 1876 рік — український державний діяч, історик літератури, академік Української академії наук, віцепрезидент ВУАН Сергій Єфремов;
 • 1902 рік — українська оперна співачка-сопрано Марія Сокіл (Рудницька);
 • 1987рік  — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повх.

Що не можна робити в цей день

 • Не варто давати гроші в борг та брати їх.
 • Не рекомендується сьогодні носити нові речі.
 • Не сваріться і не ображайтеся.

Народні прикмети і традиції на 18 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день: 

 • дивилися, який сьогодні день: немає вітру - чекайте на похолодання;
 • на деревах все ще є листя, але випав сніг - опади розтануть незабаром;
 • кричать чайки і збирають в зграї - до дощу;
 • до цього дня ще не випав сніг - зима прийде пізно.

В народі 18 жовтня називали Харитини. Цього дня починали ткати полотна. Навіть існувала приказка: "Харитини - перші полотнини". Ця мучениця здавна вважається покровителькою ткаль і швачок.


 

четвер, 13 жовтня 2022 р.

 14 жовтня в Україні відзначають декілька свят.

Покрови Пресвятої Богородиці урочисто й піднесено святкують православні та греко-католики. Омофор Богородиці вважається сильним оберегом та захисником від ворогів. Ще у Київській Русі, а згодом і козацтво України вважало пресвяту Богородицю небесною заступницею і особливою покровителькою, цілковито віддаючись під її покров. На честь Богородиці будували і освячували храми.

Волелюбні козаки, які зі зброєю в руках боронили свою Вітчизну та віру, завжди молитовно звертались до Богородиці: «Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!». Просили вони й за свої родини й оселі, адже ті у часи битв залишались майже без нагляду та належної охорони.

Свято Покрови урочисто святкували на Січі. Для козаків священною була Покровська церква. Від її порогу вони вирушали на захист рідної землі, сюди з подякою поверталися з походів, і куди б не заносила їх доля, з ними завжди була ікона Богородиці. В Гетьманщині вибори старшин та отаманів зазвичай призначали теж на Покрову – 14 жовтня.

Таке шанобливе ставлення українського козацтва до Богородиці та її вшанування почало асоціюватися у свідомості народу з українськими військовими традиціями і поняттями: військова честь, звитяга, мужність, побратимство, захист кордонів і рідної землі.

Саме тому 14 жовтня «Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення» Указом Президента України №966/99 від 7 серпня 1999 року було встановлене свято – День Українського козацтва, який відзначається щорічно в день Покрови Пресвятої Богородиці.

Указом Президента України №806/2014 від 14 жовтня 2014 року «З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості» встановлено День захисника України.

Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть українських солдатів і офіцерів – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі.

З огляду на гібридний характер війни на сході нашої держави ми відзначаємо День захисника України у широкому розумінні. Сьогодні йдеться про те, що захисниками України є не лише військовослужбовці, а всі громадяни. Активного розвитку набув волонтерський рух, до якого долучилися чимало українців як у межах нашої країни, так і за кордоном. Нерідко ціною власного життя вони допомагають українській армії, доставляючи до місця призначення технічне оснащення, харчі, теплі речі, амуніцію, ліки. Вражає масштаб їхньої праці для допомоги пораненим, сім’ям учасників АТО, родинам вимушених переселенців. Ці люди стали мирними воїнами і надійними захисниками Батьківщини, а їхня діяльність – зразком самовідданості та патріотизму.

Складемо сьогодні щиру молитву Пресвятій Богородиці, щоб покрила своїм омофором український народ та наше військо, повсякчас підтримувала нас, плекала мужність українських військовослужбовців й оберігала їхні життя. Нехай єднає нас незгасиме світло віри.


вівторок, 11 жовтня 2022 р.

 11 жовтня – Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток покликаний звернути увагу на ті проблеми, з яким щодня зіштовхуються дівчатка, і підтримати розширення прав і можливостей цієї категорії суспільства. Говорять тут і про право на вільний вибір, право на освіту, право виходити або не виходити заміж.

Загалом коли вперше відзначали International Day of the Girl Child, то ООН акцентувала на тому, що потрібно боротися із ранніми шлюбами: коли дівчаток віддають заміж у досить юному або й навіть дитячому віці, коли вони не мають права обирати. На жаль, у деяких країнах світу така практика зберігається і досі.

International Day of the Girl Child також звертає увагу громадськості на гостру потребу гендерної рівності у світі навіть тоді, коли мова йде ще про дітей, і закликає дівчат всього світу в юному та у більш дорослому віці бути активістками.

Але свято залишається все ж таки святом! Міжнародний день дівчаток – це день ніжності, краси, юності та й навіть дитинства. Свято чудове, бо говорить про ту необхідність турботи та підтримки, ніжності, любові, яких так потребують майбутні жінки, аби вирости сильними, впевненими та повноправними учасницями суспільного життя.


понеділок, 3 жовтня 2022 р.

 

 

У  жовтні народилися:

 

  1 жовтня

Поліщук Валер'ян Львович (1897-1937 рр.)  український письменник, поет і прозаїк, літературний критик, публіцист доби розстріляного відродження

Савчук Людмила Павлівна (1935 р.)  дитяча поетеса. Лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького. Життя і творчість пов'язані з м. Хмельницьким

  2 жовтня

Ґрем Ґрін (1904-1991 рр.) – англійський письменник і драматург

Іван Багряний (Лозов'ягін Іван Павлович) (1906-1963 рр.)  український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч

Іов Іван Павлович (1948-2001 рр.)  український поет, члена Національної спілки письменників України, лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького. Життя і творчість пов'язані з м. Хмельницьким

  3 жовтня

Люко Дашвар (Чернова Ірина Іванівна) (1957 р.)  українська письменниця, сценарист, журналіст. Лауреат літературної премії "Коронація слова". Володарка титулу "Золотий письменник України" (2012)

  4 жовтня

Луї Анрі Буссенар (1847-1910 рр. французький письменник, автор пригодницьких романів та мандрівник

  5 жовтня

Дені Дідро (1713-1784 рр.)  французький філософ та енциклопедист епохи Просвітництва

Луї Жан Люм'єр (1864-1948 рр.)  французький вчений, винахідник кінематографа. Брат Огюста Люм'єра

  8 жовтня

Піддубний Іван Максимович (1871-1949 р.) – український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби (Париж, Мілан, Франкфурт, Нью-Йорк)

  9 жовтня

Бажан Микола Платонович (1904-1983 р.) – український поет, перекладач, культуролог, енциклопедист, філософ, громадський діяч. Народився у Кам'янці-Подільському

10 жовтня

Джузеппе Верді (1813-1901 рр.)  італійський композитор, диригент

Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844-1900 рр.)  впливовий німецький мислитель, філософ, психолог і класичний філолог

Матвієнко Ніна Митрофанівна (1947 р.)  українська співачка, народна артистка України (1985), Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1988), Герой України. Член Спілки кінематографістів України (1989). Її називають "Золотим голосом України"

15 жовтня

Фрідріх Ніцше (1844-1900 рр.)  німецький філософ

16 жовтня

Оскар Уайльд (1854-1900 рр.) – видатний ірландський англомовний поет, драматург, письменник, есеїст

18 жовтня

Назаренко Євген Данилович (1938-2009 рр.) – краєзнавець Поділля, історик, педагог, знаний фахівець із геральдики. Жив і працював у м. Хмельницькому Лауреат міської премії імені Богдана Хмельницького

21 жовтня

Орлик Пилип Степанович (1672-1742 рр.)  гетьман України в 1710-1742 роках (у вигнанні). При обранні гетьманом у квітні 1710 року склав "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького", які пізніше дістали назву Конституція Пилипа Орлика. Цей документ став однією з перших конституцій Європи

Альфред Нобель (1833-1896 рр.)  шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник

Лада Лузіна (Кучерова Владислава Миколаївна) (1975 р.)  українська російськомовна письменницяжурналісткатеатральний критик. Володарка титулу "Золотий письменник України" (2012)

23 жовтня

Джанні Родарі  (1920-1980 рр.)  італійський дитячий письменник, журналіст

25 жовтня

Пабло Пікассо  (1881-1973 рр.)  іспанський і французький художник, працював в основному у Франції, один із найвидатніших митців ХХ століття 

26 жовтня

Лис Володимир Савович  (1950 р.)  український журналістдраматургписьменник. Володар титулу "Золотий письменник України" (2016)

28 жовтня

Сухомлинський Василь Олександрович (1918-1970 рр.) – український радянський педагог, публіцист, письменник, поет. Заслужений вчитель УРСР.


Події у жовтні:

 

2-14 жовтня

          1990 р. Революція на граніті

14 жовтня

1843 р. Вперше прозвучала найвідоміша мелодія кохання – «Весільний марш» Мендельсона. Він зробив безсмертним ім'я свого творця

1991 р. У Хмельницькому розпочав свою діяльність "Народний дім" міського Товариства української мови ім. Т. Шевченка "Просвіта"

22 жовтня

1938 р. американський винахідник Честер Карлсон продемонстрував свій апарат для отримання копій паперових документів. Була отримана перша в історії ксерокопія

1948 р. Молодь міста Проскурова (нині Хмельницького) заклала новий парк, висадивши перші 1000 дерев. Сьогодні парк відомий як «Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана»

31 жовтня

1517 р. Монах ордену августинців, професор філософії і теології університету Віттенберга Мартін Лютер обнародував текст з 95-а тезами про індульгенцію, в котрих виступив проти пов'язаних з нею фінансових зловживань. Вони дуже швидко поширилися по всій Німеччині, що, фактично, стало початком протестантської Реформації (500 років Реформації)


Професійні свята у жовтні:

 

1 жовтня

День геронтолога

Перший понеділок жовтня

Всесвітній день архітектора

Міжнародний день лікаря

Перша неділя жовтня

День працівників освіти України (вчитель)

  8 жовтня

День юриста

  9 жовтня

День ріелтора України

10 жовтня

День працівників стандартизації та метрології

16 жовтня

День шефа (день боса)

20 жовтня

Міжнародний день кухаря і кулінара

Друга неділя жовтня

День художника

25 жовтня

День маркетолога

Третя неділя жовтня

День працівників харчової промисловості

30 жовтня

День тренера в Україні

Остання неділя жовтня

День автомобіліста